Sportservice OÜ logo
About us Services Portofolio Terms of sale Contact
Sportservice OÜ logo
Fitness Athletics Playful Team sports Sports facilities Racket sport Physical therapy Water sports Gymnastics Martial arts Other sports

Services

Sportservice OÜ tegeleb spordivahendite valdkonnas, muuhulgas:


KONSULTATSIOONID


Konsulteerime spordirajatise loomisega tegelevaid isikuid spordivahenditega seotud tehnilistes küsimustes. Aitame leida kliendi eesmärkidele sobivad tehnilised abilahendused, nagu eralduskardinad, tribüünid, ladustamine, ohutus jne. Üks tähtsamaid sõlmi spordirajatises on põrand. Ka selles osas saame huvitatud osapooli aidata leida optimaalne ja funktsioneeriv lahendus.


KONSTRUEERIMINE


Sportservice konstruktorite asjatundliku koostöö tulemusena arhitektide ja tellijaga, sünnivad unikaalsed, just antud projekti sobivad, funktsionaalsed tehnilised lahendused. Kena, avara ruumi saab muuta spordisaaliks ainult oludesse sobivate spordivahendite abil. Mida varasemas etapis alustatakse koostööd tulemusest huvitatud osapoolte vahel, seda rohkem on võimalik vältida halbu ootamatusi, kui mitte otsesõnu, vigu.


TOOTMINE


Paljudele meie tegemistega tutvuvatele inimestele tuleb üllatusena, et Sportservice´l on oma tootmine. Olgu see siis üheselt üle kinnitatud, jah, Sportservice toodab ise olulise osa spordiehituse valdkonda kuuluvatest seadmetest. See annab võimaluse läheneda paindlikult tellija soovidele ja teostada ehk alul utoopilisena tunduvaid oma maja loomingu vilju. Oma tootmine annab tellijale võimaluse valida erinevate pinnatöötluste ja värvitoonide vahel, sõltuvalt sellest, kas vahend on planeeritud sise- või välitingimustesse. Sportservice osavate inimeste võimuses on töödelda musta metalli kõrval ka alumiiniumi, roostevaba terast, plaste ja puitu.


PAIGALDUS


Sportservice teostab oma meeskonna ja tublide koostööpartnerite toel ka paigaldustöid. Kogemustega meeskond ja pikaajalise kogemusega koostööpartnerid tagavad täpse ja toimiva lõpptulemuse. Peale seda kui kõik osapooled on oma kohustused täitnud, võiks igati meeldiva koostöö pidada lõppenuks. Kuna aga tegemist on tehniliste seadmetega, pole see nii…


…HOOLDUS


Sportservice kogenud meeskonna abil pakume juba toimivate spordirajatiste ülevaatus/hoolduse teenust. Spordirajatise haldajal on lihtne tuvastada koledat häält tegev või sootuks mittetöötav seade. Kui oma hooldemeeskond jääb vea kõrvaldamisega hätta, võib paluda Sportservice abi. Sootuks tõsisem on olukord pikka aega töös olnud ja hooldamata spordivahenditega. Siin kohal on tegemist otsesõnu võimaliku varjatud ohuga. Pikemat selgitamist ei vaja, millist ohtu endas kujutab lõtvunud seadme kinnitus kusagil laes või seinal. Iga spordirajatise haldaja või valdaja võiks aeg-ajalt lasta paigaldatud seadmed üle vaadata, et vältida ebameeldivaid ootamatusi. Otsesõnu on tegemist ohutuse tagamisega.

Täpsema hinna kalkulatsiooni ja võimaluste kaardistamiseks võta ühendust meili või telefoni teel.

sportservice@sportservice.ee


TEEME SPORDI OHUTUKS!!!