Müügitingimused

Veebipoe  SPORTSERVICE.EE  (edaspidi  Veebipood)  omanik  on  OÜ Sportservice,  (registrikood 10329675),  asukohaga  Juubelitammede tee 7, Saku, Harjumaa.

 

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

 

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Juhul kui hinda pole kuvatud, tuleb selle toote hinnna teadasaamiseks esitada eraldi päring. Hindadele lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise  maksumus    sõltub    mahalaadimise  asukohast,  kättetoimetamise viisist, ostetava kauba kaalust ja mõõtudest. Kättetoimetamise maksumus kuvatakse ostjale pakkumuse vormistamisel.  Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

 

Pakkumuse tellimuse vormistamine

 

Kauba pakkumuse (edaspidi „pakkumuse“) tellimiseks  tuleb  lisada  soovitud tooted päringukorvi. Pakkumuse tellimise  vormistamiseks tuleb täita nõutud  andmeväljad  ning  valida  sobiv  toodete  kohaletoimetamise  viis.  Seejärel saadab Sportservice OÜ kliendile pakkumuse kus on ära toodud kaupade ja teenuste  maksumus. Pakkumuses toodud tingimuste sobivusel, kinnitab Klient tellimuse, millega ta nõustub pakkumuses toodud tingimustega. Seejärel esitab Sportservice ostjale pakkumuses toodud tingimustele ja hindadele vastava arve. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Sportservice OÜ arvelduskontole.

Kui  tellitud  kaupa  ei  ole  võimalik  tarnida  seoses  kauba  lõppemisega  või  muul  põhjusel, teavitatakse   sellest   ostjat   esimesel   võimalusel   ning   tagastatakse   tasutud   raha   (sh   kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

 

Kohaletoimetamine

 

Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse:    EU liikmesriikidesse ja Norrasse.

Kauba saatmiskulud kannab ostja ning vastav hinnainfo kuvatakse pakkumuses ja arvel.

Kaubad jõuavad  üldjuhul  ostja  määratud  sihtpunkti  sõltuvalt tellitava kauba iseloomust ja vastavalt pakkumuses toodud tingimustele.

 

Taganemisõigus

 

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

 

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase  tagastamisõiguse  kasutamiseks  ei  tohi  tellitud  kaupa  kasutada  muul  viisil  kui  on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil, nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui  kaupa  on  kasutatud  muuks  otstarbeks  kui  on  vajalik  kauba  olemuses,  omadustes  ja toimimises  veendumiseks  või  sellel  on  kasutamise  või  kulumise  märke,  on  Veebipoel  õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba  tagastamiseks  tuleb  esitada  kauba  ostmisest  taganemise  avaldus LINK,  ning  saata  see  e-posti  aadressile:    sportservice@sportservice.ee            hiljemalt  14  päeva  jooksul  kauba kättesaamisest.

Kauba  tagastamise  kulud  kannab  ostja,  välja  arvatud  juhul,  kui  tagastamise  põhjus  seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Sportservice OÜ tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Sportservice OÜ  võib  keelduda  tagasimaksete  tegemisest  seni,  kuni  on  lepingu  esemeks  oleva  asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui   ostja   on   sõnaselgelt   valinud   Sportservice OÜ   pakutud   kõige   odavamast   tavapärasest   asja kättetoimetamise  viisist  erineva  kättetoimetamise  viisi,  ei  pea  Sportservice OÜ ostjale  tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Sportservice OÜ-l on  õigus  taganeda  müügitehingust  ning  nõuda  ostjalt  tagasi  kaup,  kui  kauba  hind pakkumusel või arvel on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 

Pretensiooni esitamise õigus

 

Sportservice OÜ vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.   Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Sportservice OÜ poole, saates e-kirja aadressile: sportservice@sportservice.ee   või helistada telefonil:  +372 6726834.

Sportservice OÜ ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui  Sportservice OÜ-st  ostetud  kaubal  on  puudused,  mille  eest  Sportservice OÜ vastutab,  parandab  või asendab Sportservice OÜ puudusega  kauba.  Kui  kaupa  ei  ole  võimalik  parandada  ega  asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Sportservice OÜ vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

 

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

 

Sportservice OÜ kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress,   pangarekvisiidid)   ainult   tellimuse   töötlemiseks   ning   kauba   ostjale   saatmiseks. Sportservice OÜ edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvatele ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Sportservice OÜ saadab  ostjale  uudiskirju  ning  pakkumisi  ostja  e-maili  aadressile  ainult  juhul,  kui ostja  on  selleks  avaldanud  soovi  sisestades  veebilehel  e-kirja  aadressi  ning  andnud  teada  oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine kui  ostjal  on  Sportservice OÜ  osas  pretensioone,  tuleb  need  saata  e-kirjana: sportservice@sportservice.ee  aadressile  või   helistada telefonil:    +372 6726834.

Kui  ostja  ja  Veebipood  ei  suuda  lahendada  vaidlust  kokkuleppe  teel,  siis  on  ostjal  võimalik pöörduda  Tarbijavaidluste  komisjoni  poole.  Menetlustingimustega  saab  tutvuda  ning  avaldust esitada siin LINK. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.